Kde je tma a špína, tam se drží krysy

Kde je tma a špína, tam se drží krysy

1.12.2012 11:10:45

Projev předsedy KDU-ČSL na úvod sjezdu. Videozáznam můžetze zhlédnout na youtu.be/mWKIsXbWc7A

 

Milé sestry, vážení bratři, vážení hosté, dámy a pánové,
jako předsedovi KDU-ČSL mě připadla povinnost seznámit vás s uplynulými dvěma roky ve straně od žďárského sjezdu a zhodnotit toto období.

Chci poděkovat tisícům členů a příznivců, se kterými jsem měl možnost se setkat a hovořit nejen o politických, celospolečenských a celosvětových otázkách. Ale i o jejich životech, radostech a starostech. Musím říci, že jsem hrdý a mám opravdovou radost, že jsem předseda takovéto strany, která je plna poctivých, pracovitých a skromných lidí, kteří vyznávají tvrdou práci, rodinu a sociální cítění. Je mě ctí, že jste mě vzali do svých řad a dokonce jste si mě zvolili za svého předsedu. Děkuji, velice si toho vážím!

Předsednictvo, které jste si před dvěma lety zvolili, mělo být jakousi novou krví do žil strany. Měli jsme před sebou úkol hodný krizového manažera. Museli jsme se vyrovnat s dluhovou zátěží po předchůdcích, s minimálním personálním zázemím i často nedostatkem zkušeností a kontaktů. Věřím, že vy snad ještě více než my samotní dokážete vidět posun, který se v našich řadách odehrál. I přesto, že se Petr Šilar rozhodl předsednictvo opustit a nastoupil za něj do vedení strany Jan Bartošek, podařilo se přes nízký věkový průměr udělat dost práce.

Strana je finančně stabilizovaná. V červnu jsme doplatili předvolební dluhy z roku 2010. I díky tomu, že strana byla nucena propustit 60% zaměstnanců. Chtěl bych jim všem poděkovat, zvláště těm, kteří si nenechali vyplatit odstupné. Děkuji. Aniž bychom prodali Palác Charitas, aniž bychom splácení rozložili do více let, rozhodli jsme omezit výdaje a jít cestou rychlého oddlužení. Jsem rád, že vedení krajských organizací, CV i CK schválily naši strategii, takže díky minimálním nákladům, jsme i po půjčce na letošní krajské a senátní volby a připravované půjčce na sněmovní a evropské volby, na nejlepší cestě být v roce 2014 zcela bez dluhů. Bezpochyby to je velká zásluha generálního sekretáře a jeho spolupracovníků. Díky.

Cenou za to je ovšem nepočetný aparát strany. Prostě za málo peněz můžeme dělat málo politické muziky. Mnoho členů říkává, že jsme málo vidět, že nejsme v TV. Věřte, že to není naše vůle, ale nejsme-li ve sněmovně, nemáme ani poslance, natož ministry. A ti v TV prostě prostor mají. Málokdo taky ví, nebo si uvědomuje, že ÚK v Paláci Charitas není přecpán aparátem. Pro mě dělají čtyři zaměstnanci, ano, čtyři a to ne všichni na plný úvazek. Pak máme a tři-čtyři lidi, od kterých si necháváme podle potřeby některé věci udělat nárazově. To je aparát na ÚK. Přičtete-li IT, GS a jeho asistentku, správu budovy a účetní, pak máte veškerou kapacitu v Praze. V takovýchto podmínkách kromě mě a gs, pracují ostatní členové předsednictva ve svém volném čase, mají to jako koníčka. Je tedy naivní dávat vedení strany kapacitně nesplnitelné úkoly.

Vždy rád uvítám podnět, připomínku zhodnocení, které jsou nutné k sebereflexi. Osobně si mohu zatím dovolit luxus, který ministři a mnohdy i poslanci nemají, totiž odpovídat osobně na všechny emaily, s lidmi se osobně setkávat. Proto tak činím. Přesto musím požádat o věcnost a realismus. Někteří členové mají představy o našich možnostech značně přehnané a pak jsou frustrováni. Buďme, prosím, realisté. Chtěl bych vyzvat KV a OV k větší aktivitě vůči vedení strany. Právě tyto orgány mají přenášet myšlenky, nálady a podněty ze členské základny k vedení. Kritika a názory jsou velmi důležité a právě OV a KV mají být onou převodní pákou názorů členů. Ne vždy se s těmito stanovisky vedení ztotožní, protože ono to z kopce nad údolím vypadá trochu jinak, než z údolí samotného. Přesto je nebereme na lehkou váhu. Chci všechny požádat, abychom diskutovali, hádali se, argumentovali, ale výsledné stanovisko pak brali jako závazné. Pokud budeme mít 33 tisíc názorů na některé věci, nikam se nedostaneme. Musí existovat loajalita ke straně a elementární disciplína.

Sestry a bratři, dámy a pánové. Hrál jsem a trénoval fotbal. I když si hráči myslí, že trenér nepostavil správně sestavu a nezvolil optimální taktiku, přesto musejí hrát naplno, aby měli šanci vyhrát. Tři hráči si prostě nemůžou dovolit hrát jinak a na jiných postech. Kdo není týmový hráč, nemůže hrát kolektivní sport. Pokud se prohraje, je to zodpovědnost trenéra, toho je pak možné vyměnit. To je legitimní. V politice to platí také. Kopejme proto za jeden tým. Respektujme rozhodnutí většiny a vezměme si ho jako svůj. Vždyť podívejte se, jak jsou rozhádané jiné strany u nás i třeba na Slovensku. Nikdy to straně nepomáhá. Buďme vnitřně pluralitní, ale navenek jednotní. Jen tak se dá vyhrát.
Co za dva roky můžeme konstatovat? Přes minimální finanční zajištění, aparát a servis ze strany ministerstev a DALŠÍCH CENTRÁLNÍCH ORGÁNŮ SE nám podařilo se významně vyjadřovat zejména k důchodové reformě. Bohužel, náš návrh, se kterým jsme občany seznamovali i prostřednictvím petice, přes svoji nespornou kvalitu a řešení nikoli jen následků, ale i příčin současné krize penzijního systému, zůstala na okraji zájmu médií. Přesto je vynikající, že se podařilo sestavit komplexní, funkční a realistický návrh.

Připravila se komplexní novelizace stanov, kvůli které jsme se dnes také hlavně sešli. Měla by nám pomoci k větší dynamice a akceschopnosti KDU-ČSL. Jak u důchodové reformy, tak u stanov odvedli vynikající členové obou komisí a díky patři i jejich předsedovi.

Bohužel musím konstatovat, že programová CK, přitáhla pouze 1/3 členů CK. Bylo to pro nás poučení, že touto cestou jít nemáme. Naopak ideová konference a obě programové konference ukázaly, že odborné zázemí uvnitř strany i u externích odborníků je natolik kvalitní, že naší ambicí je, abychom v příštím roce, dovolí-li to finanční a technické podmínky, uskutečnili až 10 specializovaných konferencí k našemu programu. Lze také konstatovat, že některé odborné komise pracují velmi dobře, některé málo a některé téměř vůbec. Pro příští rok je pak jasnou prioritou programová profilace a dokončení novelizace našeho programu do sněmovny. Ozývají se noví zájemci z řad externistů, kteří nám bezplatně chtějí pomoci a to je pro mě velké povzbuzení. Každopádně na příštím, volebním sjezdu je nutné, aby každý, kdo bude kandidovat do předsednictva, věděl, kterou komisi povede, a každý člen CV musí kandidovat s jasným vědomím, že bude aktivním členem alespoň jedné odborné komise. Je nutno provázat politickou a odbornou část strany daleko více a pevně. Čekají nás také zásadní primární volby do sněmovny a EP.

Znovuobnovený senátní klub odvedl kus dobré práce, obracel se na ÚS, dával protinávrhy i vlastní návrhy. Bohužel, levicová většina v senátu z našich názorů dělala mediálně nezajímavou záležitost. Přesto byli naši senátoři velmi aktivní. V současné době se klub KOD-KDU-ČSL a nezávislí teprve usazuje a je docela možné, že dozná personálních a možná i jiných změn. Věřím však, že i když naši senátoři nemají klub vlastní, ale jsou součástí širšího společenství, že dokážou nadále pracovat velmi kvalitně. Chci za odvedenou práci poděkovat P. Pithartovi, kterého omlouvám z vážných rodinných důvodů, kterému by slušela přezdívka „Pan senát“ a V. Koukalovi, kteří se rozhodli již nekandidovat. Díky!

V současné době je v senátu poměrně dynamická situace. Poprvé v historii se stalo, že došlo ke kádrování kandidáta do vedení Senátu. Zda je nezvolení J. Čunka mpř. senátu předzvěstí prověrkových komisí a dalších vymožeností socialismu v levicovém senátu, se necháme překvapit. Každopádně to musíme vzít jako fakt, a i když byl náš kandidát očištěn, prokázalo se, že došlo k manipulaci a trestnému činu v jeho neprospěch. Přesto je pro mnohé vinen.
Naše kritika poměrů na MPSV, neprůhledné transfery MILIARD KORUN, s-karty, působení náměstka Šišky se ukázala jako správná, přestože média o nás mlčí a konkurence z opozičních lavic ochotně a ráda přejímá naše podklady a stanoviska. Přesto jsme nerezignovali a naše podněty k mnoha dalším kauzám, jako je otázka Lesů ČR, otázky zdravotnictví, ekonomiky apod. nadále nevzdáváme. Budeme dále pracovat, přestože naše snažení často viditelní není. Protože je to správné a důležité, a náš čas určitě přijde!

Nekritizujeme vládu ODS a TOP09 a STAN proto, že je pravicová, ale že dělá kroky, které jsou v neprospěch ČR. Dokonce si myslíme, že ODS a TOP09 dělají svými kroky pravici ostudu. Pro nás je důležité ne jak tomu říkají, ale co reálně dělají. Zeštíhlení státní správy? Nula. Zavedení pořádku? Naopak, stát přestává plnit svoje funkce. Registry vozidel-drahý a stále plně nefunkční. Informační systém MPSV-stále plně nefunkční. Víte, připomíná mě to šimkovsko-grosmanovskou hlášku, „Nechci slevu“… v našem případě úsporu „ zadarmo“. Prý ušetřili na provozních nákladech 200M Kč. Nový IS ale stál nás, daňové poplatníky cca 2,5-3,5 mld. korun. A stále není plně funkční, centralizuje a komplikuje státní správu. Úplným výsměchem je pak zákon o úřednících, který má tak trochu kompenzovat celoevropskou ostudu se stále nepoužívaným zákonem o státní službě. NAVRHOVANÝ zákon o úřednících je nejen paskvil, který místo aby odpolitizoval a zprofesionalizoval státní správu, tak ji politizuje a ještě ji rozkládá. Dokonce dává monopol na školení všech úředníků jednomu ústavu, který, zřejmě „shodou náhod“, stát připravuje k privatizaci…Zákon o státní službě není jen požadavkem EU, který jsme slíbili splnit již před naším vstupem a nyní ho zase chce ODS a TOP09 obejít. Především je ale bytostným zájmem ČR v boji proti korupci. Stejně jako zrušení anonymních akcií.

V EU máme díky tomuto zákonu pověst podvodníků a to se k tomu přidalo i zjištění, že při čerpání fondů z EU se v ČR podvádí a krade ve velkém. Nejde o Brusel, ale o nás samotné, abychom my doma měli větší pořádek. Brusel není ani zlý, ani hodný. Je takový, jakým mu dovolíme být. Musíme být v EU aktivní a být spolehlivým partnerem. Pak něčeho dosáhneme. Nejsme eurohujeři, ani eurofobové. Jsme eurorealisté. EU je projekt, který chceme a podporujeme, jehož nedokonalosti nepopíráme a chceme je odstranit. Zároveň však víme, že je třeba si pořádek nejdříve udělat sami doma a pak poučovat jinde. My si pořádek ve straně udělali. Kdyby ODS a TOP09 hospodařili ve státě jako my, pak by byl stát dávno stabilnější, štíhlejší a efektivnější a dluhy by se splácely. Dokud v ČR nezavládne pořádek, pak se nikam nedostaneme. V potravinářství, kde jsem roky pracoval, platí jedno. Kde je nepořádek a špína, tam se drží krysy a potkani. Ve státě je to stejné. A že ty naše „krysy“ jsou řádně vypasené.

Závěrem mě dovolte zhodnotit křest vedení strany ohněm - senátní a krajské volby v letošním roce.
Kraje-hodnocení ve sjezdovém sešitě. Je nutno se dívat na počty hlasů, nikoli na procenta. Je třeba zohlednit volební účast. Kraje-úspěch, ale problém v Čechách, senát – řečeno klasikem „nevýhra“. V celkovém pohledu pak po odchodu části KDU-ČSL do jiné strany, po prohraných volbách do sněmovny, při finanční situaci a výrazné redukci zaměstnanců jde o jasný úspěch.

Nejsme dokonalí, děláme chyby a ne vždy dokážeme naplnit ideály. Přesto zodpovědná solidarita křesťanských demokratů, postavená na osobní zodpovědnosti, svobodě a pracovitosti, kterou doplňuje smysl pro spravedlnost a sociální cítění, jsou tím receptem, který ČR nabízíme. Nepochybuji, že je jen otázkou času, kdy větší a větší část spoluobčanů pochopí, že tudy vede správná cesta. Nejen desítky volebních průzkumů, ale i výsledky v letošních krajských volbách ukazují, že se jedná o dlouhodobý a zcela nepopiratelný trend.

Věřím v úspěch a budoucnost KDU-ČSL, protože naše strana věří v tvrdou práci, rodinu a skromnost. Přidáme-li kreativitu, tah na branku a kompetentnost, pak věřím, že naše úsilí o společné dobro má šanci. Věříme v hodnoty, které jsou moderní už tisíce let, křesťanskožidovskou etiku a morálku, řeckou vzdělanost a římské právo. Tyto hodnoty nelze dále relativizovat. Útoky levicových i pravicových liberálů na základní hodnoty evropské civilizace jasně odmítáme. Jak v ČR, tak EU. A Z. Roithová je toho nejlepší zárukou. Děkuji všem za podpisy!

Věřím České republice a jejím obyvatelům. Věřím, že nebude-li jí vláda házet klacky pod nohy, pak ekonomicky, kulturně, vzdělanostně, společensky i mravně má na to, aby byla zase na špičce světové civilizace. KDU-ČSL tomu je připravena být nápomocna. Protože co je dobré pro ČR, je dobré i pro KDU-ČSL. A co je dobré pro KDU-ČSL, je dobré i pro ČR.

Zdař Bůh!


 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks